Vítejte na stránce Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny.

Město na kolech - XX. ročník 12.9.2021

XX. ročník  "Města na kolech" se uskutečnil v něděli 12.9.2021 . Za příjemného počasí se na trať vydalo 350 registrovaných účastníků. Dále ale pomáhalo na celé trati a na startu na 35 dobrovlníků.

Děkujeme všem, kteří akci podpořili  a hlavně všem, kteří se vydali na trať.

Dokumentace z akce:

44. ročník Putování za perníkovou chaloupkou

Přeci jen Putování za perníkovou chaloupkou bude. A to v neděli 6.6.2021. Start mezi 8,30 až 12,30 z parkoviště u Lesního hřbitova, konečná MHD č. 9. Účastnický poplatek 30 Kč dospělí, 10 Kč děti (u rodinných pasů zdarma).  Tradiční trasa 6 km, individuálně lze prodloužit. Odměna v cíli - pokud ho najdete do 15,30 hod.

Doporučujeme jídlo a pití na celý den (nebo podle toho jak dlouho bude bloudit), přiměřené oblečení a obuv, pláštěnku, tužku, vuřty na opékání  (v cíi), další své známě (v partě se jde lépe) a hlavně dobrou náladu.

XX. ročník akce Kola v přírodě

Zveme Vás na XX. ročník akce Kola v přírodě aneb Putování za krtečkem v neděli 23. května 2021. Průběžný start od 9,30 do 11,00 hod. od Zděné boudy v Malšovicích. Trasa bude vyznačena. Čeká vás malé sportování v lesní tělocvičně U pytláka, na trase postřehový závod (bude připraven i pro malé děti), ukončení na Hradišti - připraveny rovněž aktivity pro děti. Možnost opečení  buřtů. Budou dodržena opatření v současné epidemiologické situaci.

Děkujeme Královéhradeckému kraji za podporu naší celoroční činnosti.

Vánoční putování za jesličkami

Akce se přes nepříznivé podmínky vydařila.

Tradiční vánoční rodinné putování za jesličkami

Vánoce už jsou za dveřmi a s nimi i tradiční akce vánočních svátků. Česká asociace Sport pro všechny pro Vás i v této prazvláštní době připravila vánoční putování hradeckými lesy. Trasa vede po cestách ozářených svíčkami a na jejím konci najdete jesličky s malým Jezulátkem. Přijďte se konečně nadýchat čerstvého vzduch, poslechnout si koledy a zažít romantickou vánoční atmosféru v živé přírodě provoněnou cukrovím a starou českou tradicí.

Letos jsme pro Vás připravili i vloženou tajemnou cestu se skrytým cukrovým pokladem, který si budete muset najít. Nezapomeňte si vzít baterky, bez nich by to nešlo!

Čekají Vás drobné ceny pro děti i dospělé, nějaká ta sladkost a hlavně příjemně strávený nedělní vánoční podvečer.

Rodiče a prarodiče, nenechte si spolu se svými dětmi a vnoučaty ujít tuto skvělou akci!

Kde: Nový Hradec Králové, hráz rybníku Biřička - tak velí tradice!

Kdy: v neděli 27. prosince 2020 - kdykoli mezi 15,00 - 17,00 hodinou.

To vše za dobrovolný účastnický příspěvek.

Při akci budou dodržena veškerá hygienická a protiepidemická opatření, dezinfekce, rozestupy, roušky a průběžný start, díky kterému nikde nedojde k většímu shromažďování lidí. Vy, tradiční vánoční poutníci to znáte a vy ostatní se nemusíte ničeho obávat. S námi budete v bezpečí!

Těšíme se na vás pořadatelé z RC Hradec Králové České asociace Sport pro všechny.


Akce se koná s podporou Statutárního města Hradec Králové

Sportovní hry seniorů 19.9.2020 Dolní Brusnice

V sobotu 19.9.2020 se v obci Dolní Brusnice uskutečnily Sportovní hry seniorů Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny  za podpory ČASPV Praha a České unie sportu. Za krásného počasí si senioři  zazávodili a užili pěkného dne. Přikládám výsledkovou listinu a prvních pár toto.

Město na kolech 2020

V neděli 13.9.2020 se za krásného počasí  uskutečnil XIX. ročník akce Město na kolech. Na 400 účastníků si užilo pěkné dopoledne - projeli na kolech trasu městem, mohli zhlédnout vystoupení před bazénem, poslechnout si pěknou hudbu Country dohody a i získat v tombole nějakou cenu.

Děkujem všem našim sponzorům, ale hlavně všem, kteří se na organizaci akce podíleli.

A snad se uvidíme příští rok na XX. ročníku akce Město na kolech.

Prvních pár dokumentů:

Zde je zdokumentovaná celá  trase přes město -  jen se prosím podívejte od posledního snímku zpět (nějak se mi to nepodařilo otočit - omlouvám se).

Město na kolech 2020

Pozvánka na XIX. ročník akce Město na kolech.

Kola v přírodě 29.8.2020

Zveme děti s rodiči na tuto akci. Start je průběžný od 9,30 do 11 hodin. Při akci budou  zachována veškerá hygienická opatření.

Obnovení činnosti - upravený plán pořádání akcí

Vážení sportovci,

po obtížné situaci, která nás postihla, se pomalu vracíme k aktivitám. V příloze naleznete upravený plán naší činnosti. Nejbližší akci chystáme na konec prázdnin - 29.8.2020 Kola v přírodě - pro rodiny s dětmi. Bude to projížďka Hradeckými lesy s plněním úkolů, opravdu vhodná i pro malé cyklisty. Tradiční akce - Město na kolech - je plánována na neděli 13.9.2020.

Doufáme, že už nás dále nic nepostihne a budeme moci akce uskutečnit, tak jak je naplánováno.

Přejem Vám všem klid a pohodu a těšíme se na setkání na akcích.

Pozastavení činnosti

Vážení členové ČASPV,

vzhledem k Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 (č. 215) o přijetí krizového opatření v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 a v návaznosti na všechna další opatření Bezpečností rady státu a vlády ČR, která směřují k omezení šíření koronaviru v České republice, se ruší konání akcí dle plánu činnosti. Pokud se situace změní bude včas na stránkách informace, které akce a v jakých termínech se budou konat. Vše bude záležet na vývoji situace a jak dlouho bude krizové opatření trvat. 

Přejeme Vám všem, abyste tuto situace zvládli co nejlépe.

Seminář instruktorů v Hradci Králové 25.1.2020

25.1.2020 se v Hradci Králové uskutečnil seminář instruktorů, jehož se účastnilo celkem 29 instruktorů. Připravený program byl velice zajímavý a podařilo se ho splnit.  Instrukoři absolvovali "Kondiční cvičení hrou", základy sebeobrany "Kav Maga - kapap", ukázku využití "Penalty-box" a také "Kolakagathia" - harmonizační cvičení.  Děkujeme instruktorům za účast a hlavně všem lektorům za pěkně připravená cvičení. Těšíme se se všemi na další setkání

Vánoční putování za jesličkami

Za pěkného počasí se poslední sváteční den vydalo na putování za jesličkami postpně celkem 290 dospělých a dětí. Cestu měli vyznačenou svtětýlky a končila u "Ježíška", kde vesměs  všichni zpívali koledy.  Za odměnu obdržely děti omalovánky a malou pozornost.

Akce se účatníkům líbila (po svátečních dnech procházka lesem byla velice příjemná). Potěšila nás účast dědečků a babiček, kteří doprovázeli svá vnoučata.

Přejeme všem našim členům i příznivcům pěkné vánoční svátky a do nové roku hodně zdraví, štěstí a pohody. Těšíme se na Vás všechny na našich akcích.

Děkujeme za podporu naší činnosti Královéhradeckému kraji.

Ocenění instruktorů KH KASPV

4.12.2019 se konalo ocenění dobrovolných instruktorů ASPV. Z každého RC byli vyhodnoceni 2 instruktoři (cvičitelé), kteří konají záslušnou práci pro své cvičence, ať již pro děti nebo dospělé ve svých odborech a nebo pomáhají i s akcemi v rámci regionálních center nebo na krajských akcích.

Všem patří velké poděkování a přejeme jim pevné zdraví a pohodu do dallší činnosti.

Vánoční putování za jesličkami

Zveme vás 27. 12. 2019 na malou procházku zimním lesem, která bude končit u "Jesliček".  Délka trasy je cca 3 km, vhodná pro malé děti, kočárky i starší generaci.

Seniorské hry 5.10.2019

5. 10. 2019 se za uplakaného počasí uskutečnily Seniorské hry na Rytířském hradišti v Hradci Králové. Mnozí příchozí přeci jen svoji účast v soutěžích vzdali, ale pár jich vytrvalo a zahráli si molky a kubb a vyluštili kžížovku. Doufáme, že při dalších hrách již bude počasí příznivější.

Město na kolech 2019

XVIII. ročník akce Město na kolech proběhl v neděli 8.9.2019. Stále jsme sledovali oblohu, ale počasí vydrželo a 300 účastníků si to užilo. Odměnu si zasloužili nejmladší účastníci Gottwaldová Natálka a Gottwald Šimon, ale i ti nejstarší - paní Jarmila Indruchová a Miroslav Ježek. Odměněn byl nejpočetnější team - rodiny Němečkova a Maturovi. I na další účastníky čekala odměna ve slosování.

Poděkvání patří všem, kteří tuto akci podpořili - jejich loga jsou na plakátech, ale mají se i všichni účastníci na svých tričkách.

Republiková soutěž v Atletice - Třebíč 8.6.2019

8. 6. 2019 se republikové soutěže v atletice za našeho kraje účastnilo celkem 35 závodníků, téměř ve všech věkových kategoriích. Náš kraj opět získal celorepublikové vítězství.  Poděkování za účast na této soutěži patří nejen těm, co si odnesli medaile, ale všem, kteří se zůčastnili a také všem, kteří je doprovodili. V příloze najdete výsledky závodníků našeho kraje. Podrobné výsledky jsou umístěny na stránkách ČASPV Praha - www.caspv.cz

Kola v přírodě

aneb putování za lesními pomníčky a pověstmi se uskutečnilo v sobotu 18.5.2019. Počasí celé akci velice přálo. Účastníci startovali od Zděné boudy. Bylo na nich, jakou trasu si vyberou. Mnozí zaznamenali návštěvu jak několika pomníčků, tak i pověstí. V cíli na Rytířském hradišti, hlavně děti, ještě čekalo absolvování několika činností - hod  na diskgolfový koš, chůze na chůdách, krket a další. Ve fotogalerii vidíte dokumenty od účastníků co navštívili a jak si tento den užuli.

Zlatá koruna Královéhradeckého kraje

V pondělí 21. 1. 2019 se konalo  ocenění dobrovlníků pracujících  s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraje - Zlatá koruna Královéhradeckého kraje. Z Asociace sportu pro všechny toto ocenění obdrželi  Jana Hartmanová z ASPV Rychnov nad Kněžnou, Blanka Porcalová z TJ Lipnice a předsedkyně regionálního centra ASPV Trutnov a Milan Hlávko z TJ Meteor Hradec Králové a předseda regionálního centra Hradec Králové. Blahopřejeme.

Seminář instruktorů 19. 1. 2019 v Hradci Králové

Semináře instruktorů 19. 1. 2019 v Hradci Králové se účastnilo celkem 35 frekventatů. Užili si připravený program - zacvičili si jogu, dynamickou jogu na židlích, vyslechli přednášku o zdravé výživě a zahráli si drobné hry pro všechny věkové kategorie.

Ocenění instruktorů 


Ve středu 28. 11. 2018 se uskutečnilo slavnostní setkání 10 funkcionářů a  instruktorů Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny, kteří byli oceněni za  jejich mimořádnou  práci  pro tuto organizace. Jako poděkování za jejich práci obdrželi všichni knihu 100 let českého sportu, květinu i malé občerstvení. Toto setkání se uskutečnilo s podporou Královéhradecké krajské organizace  ČUS.  Za to velice děkujeme.,

2. konference  Tělovýchova a sport v Královéhradeckém kraji

7. 11. 2018 se v Hradci Králové uskutečnila 2. konference Tělovýchova a sport v Královéhradeckém kraji.

Pořadateli akce byly:
Všesportovní kolegium Královéhradeckého kraje a Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Cílem konference bylo setkání širokého pléna zástupců sportovních svazů, tělovýchovných

jednot, sportovních klubů, regionálních sdružení a neziskových organizací působících ve sportu se zástupci Královéhradeckého kraje, obcí a měst.

Můžete se podívat i na kratičký šot vysílaný na ČT 24  - Čas 3hod 14 min. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058071125/

Čas 3hod 14 min.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058071125/

Celoroční činnost KH KASPV

probíhá za velké podpory Královéhradeckého kraje.  

Všesokolský slet 2018 

Na XVI. Všesokolském sletu vystoupili i cvičenci České asociace Sport pro všechny se svojí skladbou "Gymnastický sen" autorů Vilémy Novotné, Ivety Holé a Jaroslava Sauera. Cvičení doprovázely melodie nahrávek Big Bandu Felixe Slováčka.

Z Královéhradecké asociace Sportu pro všechny v této skladbě vystoupilo celkem 28 cvičenců.

Na vystoupení v Praze se všichni museli řádně připravit. Nácviky skladby probíhaly již od září 2017. V dubnu 2018 se pak konala první secvičná všech cvičenců z celé republiky v Doubí u Třeboně. Do této doby všichni nacvičovali ve svých TJ. Generálka na finální vystoupení se pak uskutečnila v červnu opět v Doubí u Třeboně.

Naši cvičenci vystoupili také na Krajském sletu v Hradci Králové. Ukázku skladby předvedli i na upoutávce ke sletu v hradeckém nákupním centru Aupark.

Finále se uskutečnilo na sletu v Praze ve dnech 1. - 6. července 2018. Skladba "Gymnastický sen" byla zařazena ve večerním programu 5. července 2018. Na cvičební ploše se představilo celkem 430 cvičících z celé republiky. Diváci ocenili vystoupení spontánním potleskem. I komentátoři televizního přenosu pochválili rozmanitý pohybový obsah skladby, chereografii, nové náčiní i slušivé cvičební úbory.

Část děvčat z našeho kraje vystoupila také v pódiové skladbě "Vltava". Tato vystoupení byla na pódiích na Staroměstském a Malostranském náměstí.

https://uloz.to/tam/_Y3Zv9hwghssi - na této adrese můžete shlédnout videa z podiových vystoupení

Účast našich cvičenců na všech vystoupeních podpořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Město na kolech 2018


Video ze startu v letošním roce 2018

Vážení sportovní přátelé a příznivci kol v Hradci Králové. Na neděli 9. 9. 2018 se připravuje XVII. roční akce "Město na kolech". Start tradičně v 10 hodin u plaveckého bazénu. Čeká Vás opět projížďka městem za doprovodu hudebních kapel u plaveckého bazénu, na Masarykově náměstí a na nábřeží u Pedagogické fakulty. Zaregistrovaní  obdrží dárek při startu a lístek do slosování o drobné ceny. Slosování proběhne ve 12 hodin.

Zároveň Vás zveme na "Festival sportu", kde i naše asociace má program pro širokou veřejnost - netradiční hry, šlapadla pro děti. Festival probíhá od 10 do 18 hodin v Jiráskových sadech.


Akce se velice vydařila, za podpory hlavních sponzorů - Město Hradec Králové - z programu Regina a Královéhradeckého kraje.

  • VI. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje Borohrádek 7.6.2018

Sportovní hry seniorů v Borohrádku se konaly za podpory České asociace Sport pro všechny.