Vítejte na stránce Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny.

Seniorské hry 5.10.2019

Pozvánka na Hry seniorů v Hradci Králové - Rytířské hradiště.

Město na kolech 2019

XVIII. ročník akce Město na kolech proběhl v neděli 8.9.2019. Stále jsme sledovali oblohu, ale počasí vydrželo a 300 účastníků si to užilo. Odměnu si zasloužili nejmladší účastníci Gottwaldová Natálka a Gottwald Šimon, ale i ti nejstarší - paní Jarmila Indruchová a Miroslav Ježek. Odměněn byl nejpočetnější team - rodiny Němečkova a Maturovi. I na další účastníky čekala odměna ve slosování.

Poděkvání patří všem, kteří tuto akci podpořili - jejich loga jsou na plakátech, ale mají se i všichni účastníci na svých tričkách.

Republiková soutěž v Atletice - Třebíč 8.6.2019

8. 6. 2019 se republikové soutěže v atletice za našeho kraje účastnilo celkem 35 závodníků, téměř ve všech věkových kategoriích. Náš kraj opět získal celorepublikové vítězství.  Poděkování za účast na této soutěži patří nejen těm, co si odnesli medaile, ale všem, kteří se zůčastnili a také všem, kteří je doprovodili. V příloze najdete výsledky závodníků našeho kraje. Podrobné výsledky jsou umístěny na stránkách ČASPV Praha - www.caspv.cz

Kola v přírodě

aneb putování za lesními pomníčky a pověstmi se uskutečnilo v sobotu 18.5.2019. Počasí celé akci velice přálo. Účastníci startovali od Zděné boudy. Bylo na nich, jakou trasu si vyberou. Mnozí zaznamenali návštěvu jak několika pomníčků, tak i pověstí. V cíli na Rytířském hradišti, hlavně děti, ještě čekalo absolvování několika činností - hod  na diskgolfový koš, chůze na chůdách, krket a další. Ve fotogalerii vidíte dokumenty od účastníků co navštívili a jak si tento den užuli.

Krajské kolo soutěže "Zimní pětiboj"

Krajské kolo soutěže ""Zimní pětiboj" se uskutečnilo 23.3.2019 v Hořicích. Soutěžilo celkem 154 závodníků ve věkových skupinách od předškolních dětí po dorost. Na organizaci a jako rozhodčí pomáhalo celkem 35  instruktorů z celého kraje.

Děkujeme všem organizátorů a rozhodčím za vykonanou práci a všem závodníkům přejeme další úspěchy.  V přílohách najedete výsledky soutěže a fotodokumentaci.

Zlatá koruna Královéhradeckého kraje

V pondělí 21. 1. 2019 se konalo  ocenění dobrovlníků pracujících  s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraje - Zlatá koruna Královéhradeckého kraje. Z Asociace sportu pro všechny toto ocenění obdrželi  Jana Hartmanová z ASPV Rychnov nad Kněžnou, Blanka Porcalová z TJ Lipnice a předsedkyně regionálního centra ASPV Trutnov a Milan Hlávko z TJ Meteor Hradec Králové a předseda regionálního centra Hradec Králové. Blahopřejeme.

Seminář instruktorů 19. 1. 2019 v Hradci Králové

Semináře instruktorů 19. 1. 2019 v Hradci Králové se účastnilo celkem 35 frekventatů. Užili si připravený program - zacvičili si jogu, dynamickou jogu na židlích, vyslechli přednášku o zdravé výživě a zahráli si drobné hry pro všechny věkové kategorie.

Ocenění instruktorů 


Ve středu 28. 11. 2018 se uskutečnilo slavnostní setkání 10 funkcionářů a  instruktorů Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny, kteří byli oceněni za  jejich mimořádnou  práci  pro tuto organizace. Jako poděkování za jejich práci obdrželi všichni knihu 100 let českého sportu, květinu i malé občerstvení. Toto setkání se uskutečnilo s podporou Královéhradecké krajské organizace  ČUS.  Za to velice děkujeme.,

2. konference  Tělovýchova a sport v Královéhradeckém kraji

7. 11. 2018 se v Hradci Králové uskutečnila 2. konference Tělovýchova a sport v Královéhradeckém kraji.

Pořadateli akce byly:
Všesportovní kolegium Královéhradeckého kraje a Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Cílem konference bylo setkání širokého pléna zástupců sportovních svazů, tělovýchovných

jednot, sportovních klubů, regionálních sdružení a neziskových organizací působících ve sportu se zástupci Královéhradeckého kraje, obcí a měst.

Můžete se podívat i na kratičký šot vysílaný na ČT 24  - Čas 3hod 14 min. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058071125/

Čas 3hod 14 min.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058071125/

Všesokolský slet 2018 

Na XVI. Všesokolském sletu vystoupili i cvičenci České asociace Sport pro všechny se svojí skladbou "Gymnastický sen" autorů Vilémy Novotné, Ivety Holé a Jaroslava Sauera. Cvičení doprovázely melodie nahrávek Big Bandu Felixe Slováčka.

Z Královéhradecké asociace Sportu pro všechny v této skladbě vystoupilo celkem 28 cvičenců.

Na vystoupení v Praze se všichni museli řádně připravit. Nácviky skladby probíhaly již od září 2017. V dubnu 2018 se pak konala první secvičná všech cvičenců z celé republiky v Doubí u Třeboně. Do této doby všichni nacvičovali ve svých TJ. Generálka na finální vystoupení se pak uskutečnila v červnu opět v Doubí u Třeboně.

Naši cvičenci vystoupili také na Krajském sletu v Hradci Králové. Ukázku skladby předvedli i na upoutávce ke sletu v hradeckém nákupním centru Aupark.

Finále se uskutečnilo na sletu v Praze ve dnech 1. - 6. července 2018. Skladba "Gymnastický sen" byla zařazena ve večerním programu 5. července 2018. Na cvičební ploše se představilo celkem 430 cvičících z celé republiky. Diváci ocenili vystoupení spontánním potleskem. I komentátoři televizního přenosu pochválili rozmanitý pohybový obsah skladby, chereografii, nové náčiní i slušivé cvičební úbory.

Část děvčat z našeho kraje vystoupila také v pódiové skladbě "Vltava". Tato vystoupení byla na pódiích na Staroměstském a Malostranském náměstí.

https://uloz.to/tam/_Y3Zv9hwghssi - na této adrese můžete shlédnout videa z podiových vystoupení

Účast našich cvičenců na všech vystoupeních podpořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Město na kolech 2018


Video ze startu v letošním roce 2018

Vážení sportovní přátelé a příznivci kol v Hradci Králové. Na neděli 9. 9. 2018 se připravuje XVII. roční akce "Město na kolech". Start tradičně v 10 hodin u plaveckého bazénu. Čeká Vás opět projížďka městem za doprovodu hudebních kapel u plaveckého bazénu, na Masarykově náměstí a na nábřeží u Pedagogické fakulty. Zaregistrovaní  obdrží dárek při startu a lístek do slosování o drobné ceny. Slosování proběhne ve 12 hodin.

Zároveň Vás zveme na "Festival sportu", kde i naše asociace má program pro širokou veřejnost - netradiční hry, šlapadla pro děti. Festival probíhá od 10 do 18 hodin v Jiráskových sadech.


Akce se velice vydařila, za podpory hlavních sponzorů - Město Hradec Králové - z programu Regina a Královéhradeckého kraje.

  • VI. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje Borohrádek 7.6.2018

Sportovní hry seniorů v Borohrádku se konaly za podpory České asociace Sport pro všechny.

Sletové vystoupení

Vystoupení na Krajském všesokolském sletu 3.6.2018 v Hradci Králové

Na sletu v Hradci Králové vystoupila skupina cvičenců z Královéhradeckého kraje ve skladbě České asociace Sport pro všechny  "Gymnastický sen".

Účast na sletu podpořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Kola v přírodě 2018


a neb na kole za lesními pomníčky a pověstmi. Cyklisticko poznávací akce pro všechny věkové kategorie se uskutečnila 13.5.2018.